Agrega Nedir ?

 

AGREGA NEDİR ?

Beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi taneli malzemelerin genel adı agregadır. Beton içerisinde hacimsel olarak yaklaşık % 60-75 civarında bulunan agrega önemli bir bileşendir.

Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş... gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır.
Yapılarda kullanılan ve taneli malzeme olarak tanımlanan agrega, doğal, yapay ve geri kazanılmış tipte olabilmektedir.
Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır:
• Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları,
• Zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, kömür... gibi)
• Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmaları,
• Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri,
• Yassı ve uzun taneler içermemeleri,
• Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.

Agreganın kirli (kil, silt, mil, toz,...) olması aderansı olumsuz etkilemekte, ayrıca bu küçük taneler su ihtiyacını da arttırmaktadır.

Beton agregalarında elek analizi, yassılık, özgül ağırlık ve su emme gibi deneyler uygun aralıklarla yapılarak kalite sürekliliği takip edilmelidir.

Betonda kullanılacak agregalar TS 706 EN 12620 standardına uygun olmalıdır.

Agregaların beton içerisinde rolünün çok büyük olması nedeni ile betonda kullanılacak agregaların yapısı, granülometrisi, sertliği betonun dayanımını, dayanıklılığını ve performansını doğrudan etkilemektedir.